niedziela, 25 stycznia 2015

Les secteurs d’activités en France

Sektor gospodarki obejmuje przedsiębiorstwa produkcyjne (des entreprises de fabrication), handlowe (des entreprises de commerce) oraz przedsiębiorstwa usługwe (des entreprises de service), które mają taką samą główną działalność. 

Poniżej nazwy sektorów we Francji:


Agriculture/ Rolnictwo
Mode, industrie textile/ Moda, przemysł tekstylny
Industrie alimentaire/ Przemysł spożywczy
Chimie, pharmacie/ Chemia/ farmacja
Audiovisuel - Spectacle/ Audiowizualny- spektakle
Social/ Społeczny
Énergie/ Energia
Construction aéronautique, ferroviaire et navale/ Budowa samolotów, kolejowy i morski
Banque, assurance/ Banki, ubezpeczenia
Maintenance, entretien/ Obsługa, konserwacja
Fonction publique/ Usługi publiczne
Edition, Journalisme/ Wydawnictwa, dziennikarstwo
Armée, sécurité/ Armia, bezpieczeństwo
Recherche/ Badania
Informatique et télécoms/ informatyka i telekomunikacja
Commerce, distribution/ Handel, dystrybucja
Audit, gestion/ Audyt, zarządzanie
Sport, loisirs -tourisme/ Sport, rekreacja-turystyka
Enseignement/ Edukacja
Culture - Artisanat d'art/ Kultura-- sztuka i rzemiosło
Électronique/ Elektroniczny
Mécanique/ Mechaniczny
Hôtellerie, restauration/ Hotele, restauracje
Logistique, transport/ Logistyka, transport
Art, Design/Sztuka, projektowanie
Santé/ Zdrowie
Traduction - interprétariat/ Tłumaczenia- interpretacje
Communication - Marketing /Komunikacja- Marketing
Automobile/ Motoryzacja
BTP, architecture/ Budownictwo, architektura
Environnement/ Środowisko
Droit, justice/ Prawo, sprawieliwość
Verre, béton, céramique/ Szkło, beton, ceramika