wtorek, 30 września 2014

Les types de travailleurs en France

We Francji istnieją (on distingue) dwa rodzaje pracowników:

- pracownicy tzw. (les salariés) , którzy pracują  na konto ( pour le compte) i  pod nadzorem pracodawcy,zazwyczaj przedsiębiorstwa (sous l' autorité d' un employeur ,souvent une entreprise); otrzymują oni wynagrodzenie (une salaire);
- pracownicy pracujący na własny rachunek ( les travailleurs indépendants): pracują dla klientów na własne nazwisko  (en leur propre nom) ,


W przedsiębiorstwie , istnieje kilka rodzajów praconików tzw. les salariés:

- pierwsza grupa to tzw. (les ouvriers) wykonujący pracę fizyczną (ils exécutent de travaux manuels) i pracujący najczęscie w fabryce (dans un usine)
- kolejna grupa to pracownicy tzw. (les employés ), którzy wykonują prace administracyjne (un travail administratif) i pracują w biurze,
- trzecia grupa to menedżerowie (les cadres/ les managers) zajmują stanowiska kierownicze
(ils occupent des postes de direction). piątek, 19 września 2014

La recherche d’emploi en France

Podobnie jak w Polsce , tak i we Francji, aby znaleźć pracę (rechercher un emploi), trzeba odpowiedzieć na ofertę zatrudnienia (répondre à une offre d’emploi), zamiezczną  najczęściej w Internecie na tzw. potalach rekrutcyjnych/pracy (portail de recrutement/de l'emploi )
wysyłająć do firmy CV i list motywacyjny (adresser à l’entreprise un curriculum vitae (CV) et une lettre de motivation).

Curriculum vitae (CV) składa się z następujących informacji o kandydacie do pracy:
- dane osobowe (une donnée personnelle: le nom, le prénom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse email et la date de naissance)
- wykształcenie (la formation),
- doświadcznie zawodowe (l' expérience professionnelle),
- umiejętności techniczne (les compétences techniques),
- języki obce (les langues étrangères),
- inne zainteresowania (les autres centres d'intérêts)

List motywacyjny (une lettre de motivation) natomiast to dokument wyjaśnia, jakimi motywami kieruje  się kandydat (le candidat) na wybrane stanowisko w danej firmie.


CV i list motywacyjny stanowią dokumenty aplikacyjne (documents d'application).